poistné

Neobmedzený počet účtov, transakcií, rozpočtov, účtov a uložených prehľadov
Používajte na ľubovoľnom zariadení - iOS, Android, macOS a Windows PC
Synchronizácia medzi viacerými zariadeniami so systémami SYNCbits
Synchronizujte s bankami prostredníctvom služby Online Banking
Podpora s vysokou prioritou
Bezplatné aktualizácie

štandard

MacOS

iOS

robot

windows

Používajte na ľubovoľnom zariadení - iOS, Android, MacOS a Windows PC (predávané samostatne na každej platforme)
Neobmedzený počet účtov, transakcií, rozpočtov, účtov a uložených prehľadov
Synchronizácia medzi viacerými zariadeniami so systémami SYNCbits
X
Synchronizujte s bankami prostredníctvom služby Online Banking
X
Podpora s vysokou prioritou

X Bezplatné hlavné aktualizácie

Ponuka