MoneyWiz 3 - Fiat & Crypto

Standard

Użyj na dowolnym urządzeniu - iOS, Android, macOS i Windows PC (sprzedawane osobno na każdej platformie)
Nieograniczona liczba kont, transakcji, budżetów i rachunków
Nowe funkcje MoneyWiz 3
Synchronizacja między wieloma urządzeniami za pomocą SYNCbits
X
Synchronizacja z bankami za pomocą bankowości internetowej
X
Wsparcie o wysokim priorytecie

Buy

Premia

Używaj na dowolnym urządzeniu - iOS, Android, macOS i Windows PC
Nieograniczona liczba kont, transakcji, budżetów i rachunków
Nowe funkcje MoneyWiz 3
Synchronizacja między wieloma urządzeniami za pomocą SYNCbits
Synchronizacja z bankami za pomocą bankowości internetowej
Wsparcie o wysokim priorytecie

Darmowy

Używaj na dowolnym urządzeniu - iOS, Android, macOS i Windows PC
Nieograniczona liczba kont, transakcji, budżetów i rachunków
Nowe funkcje MoneyWiz 3
X
Synchronizacja między wieloma urządzeniami za pomocą SYNCbits
X
Synchronizacja z bankami za pomocą bankowości internetowej
X
Wsparcie o wysokim priorytecie

menu