Висок клас

Неограничен брой сметки, транзакции, бюджети, сметки и запазени отчети
Използвайте го на всяко устройство - iOS, Android, macOS и Windows PC
Синхронизиране между няколко устройства със SYNCbits
Синхронизирайте с банките си с Онлайн банкиране
Поддръжка с висок приоритет
Безплатни актуализации

Standard

IOS

андроид

Използване на всяко устройство - iOS, Android, MacOS и Windows PC (продава се отделно за всяка платформа)
Неограничен брой сметки, транзакции, бюджети, сметки и запазени отчети
Синхронизиране между няколко устройства със SYNCbits
X
Синхронизирайте с банките си с Онлайн банкиране
X
Поддръжка с висок приоритет

X Безплатни основни актуализации

Меню